De allergie van de leesstrategie.

Het DOEL van begrijpend lezen mag NOOIT zijn: het correct toepassen van Leesstrategieën. Wat is WEL het doel van begrijpend lezen? Het doel van begrijpend lezen is BEGRIJPEN WAT JE LEEST en daarbij je WOORDENSCHAT en je KENNIS VAN DE WERELD VERGROTEN. De strategieën zijn een middel om dat doel te bereiken. De vragen zijn bedoeld om te checken of je het begrepen hebt. Dusssss…..

Wat moet je wel doen?

Ik vertel in het kort wat je wel moet doen, want het werken met die strategieën is niet zo zaligmakend als wel eens gesuggereerd wordt. Gelukkig zijn sommige methodemakers hier ook eindelijk achter!

Voordat je een tekst gaat lezen, vraag je je af: Wat wil ik te weten komen? Hoe ga ik dat doen? Met andere woorden: Je stelt je leesdoel vast en bepaalt hoe je dat doel gaat bereiken.

Tipje van de sluier.


Ik licht hier een tipje van de sluier op van hoe dat bij de cursus Begrijpend Lezen – alle teksten de baas geleerd wordt:
1. Kijk eerst als een soort HELIKOPERTJE over de tekst. Je ziet de titel, plaatjes en kopjes en bedenkt: WAT WEET IK AL over dit onderwerp. Je zet daarmee je hersenen alvast op het juiste spoor zodat je tijdens het lezen van de tekst nieuwe woorden of begrippen kan toevoegen. Zo vergroot je je woordenschat.
2. Ga de tekst lezen, stop af en toe en maak er een BEELD van in je hoofd. “Ik zie het, ik begrijp het” is hierbij heel belangrijk (zie hiervoor mijn blog op de website).
3. MARKEER woorden die jij belangrijk vindt en praat er over met een ander. Zo leer je veel van elkaar.

Trainer Alle teksten de baas worden?

Wil je alles te weten komen over hoe je de teksten de baas wordt? In november en december worden alweer de laatste trainingen voor trainers van dit jaar gegeven. Als je deze nog even meepakt, kun je je leerlingen nog op de rit helpen voor bijvoorbeeld de Cito’s

Wat heeft de Train de Trainer Begrijpend lezen: Alle teksten de baas! te bieden?


In deze (eendaagse) cursus op HBO niveau leer je hoe je kinderen van groep 5 t/m 8 (maar ook middelbare scholieren!) op een effectieve manier OVERZICHT en INZICHT in verschillende teksten kan bieden.

Na het volgen van deze cursus:


1. Heb je kennis van de BASISVAARDIGHEDEN die nodig zijn om te leren begrijpend lezen. Denk hierbij aan de werking van de hersenen, motorische vaardigheden en de werking van het visuele systeem. (Basis)
2. Heb je geleerd WAT ER NODIG IS om goed te kunnen begrijpen wat je leest. Hierbij valt te denken aan Taalvaardigheden, Woordenschat, Leesstrategieën, Tekst opbouw en nog veel meer! (Kern)
3. Kun je METEEN AAN DE SLAG met het stappenplan en 6 lessen met spelletjes en materiaal ideeën om het begrijpend lezen te verbeteren (Actie).
4. Ben je officieel gecertificeerd trainer Begrijpend lezen – Alle teksten de Baas. Registerleraar Deze cursus is gevalideerd door de registercommissie en met 6 RU (Registeruren) opgenomen in registerleraar.nl. CRKBO Deze cursus is geregistreerd bij het CRKBO en voldoet dus aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Zie ik je op een van de trainingsdagen? https://www.begrijpendlezen.cc/cursus-agenda/