Het hoe en wat over Woordenschat….

Het hoe en wat over Woordenschat

Beweging en het Zien als basis voor de woordenschatontwikkeling en het Begrijpend Lezen.

Interlocking Circles van Skeffington

Als een kind de wereld gaat ontdekken door zichzelf te bewegen, en daarbij zichzelf, andere dingen en mensen concreet waar te nemen bij activiteiten dicht bij het lichaam, begint het zijn woordenschat te vergroten. Het Optometric Extension Program (OEP model) van A.M. Skeffington laat dit prachtig zien. Via de Interlocking Circles (figuur hiernaast) wordt uitgelegd hoe het Zien (Vision) zich ontwikkelt in interactie met de omgeving en daarmee tegelijkertijd het opdoen van kennis over de wereld en dus ook de woordenschat zich kan manifesteren. Deze 4 in elkaar overlopende cirkels geven dus de doorlopende ontwikkeling weer van het visuele functioneren en het uiteindelijke resultaat: Vision en daaruit volgend de vergroting van de woordenschat, dat bijdraagt aan een beter tekstbegrip en het vak Begrijpend Lezen op school. (bron: Visuele informatieverwerking en leerproblemen, de Groot, van den Brink)

Wie ben ik?

Het kind leert de beweging van het lichaam te besturen en de verschillende delen te laten samenwerken. Daardoor leert het kind wie hij/zij is. De hersenen krijgen informatie over de positie van het kind in de ruimte in relatie met de zwaartekracht.

Waar ben ik?

Doordat het kind de ruimtelijke verhoudingen buiten het lichaam leert kennen, krijgt het kind antwoord op deze vraag. De informatie die het kind krijgt over waar het is, wordt verkregen door beweging van het ene punt naar het andere. Deze eerste 2 processen noemt Skeffington Anti-Gravity, het bewegen in het veld van de zwaartekracht.

Waar is het?

Het centeringsproces geeft antwoord op de vraag waar iets is. Dit hangt af van het Wie ben ik proces. Het doet een beroep op de attentie, het richten van de aandacht op de input van het gehoor, tast, reuk, zicht, voelen en beweging.  Alle zintuigen spelen hier dus een rol. De ogen moeten op het zelfde moment op hetzelfde object kunnen richten om alle input adequaat te verwerken (uitlijnen). Skeffington zei: ‘Wie onzeker is in de ruimte is onzeker in zijn ‘zijn’.

Wat is het?

Dit wordt ook wel het identificatie proces genoemd. Alle zintuigen zijn hierbij betrokken. Door een ingewikkeld proces van patronen vanuit de ogen, het aanraken en vanuit de rest van het lichaam wordt informatie samengevoegd. Uiteindelijk is er maar input vanuit één zintuig nodig om alles te weten over het object. Je ziet bijvoorbeeld het woord Appel en vanuit de herinnering weet je hoe deze smaakt, klinkt als je erin bijt, aanvoelt, ruikt enz.

Hoe heet het?

Deze laatste cirkel noemen we ook wel het Speech-audition proces. Patronen van geluid en de patronen van het spreken worden samengevoegd met de zintuigen. Hierdoor kunnen de passieve en actieve woordenschat zich ontwikkelen. Het kind kan naar woorden luisteren en weet hoe het eruit ziet enz. Het kind kan een object visualiseren, zonder dat het dit direct ziet. Zien is dus de mogelijkheid om dingen te begrijpen die we niet kunnen aanraken, proeven, ruiken of horen. Van een concreet naar abstract.

De wereld leren kennen

Door het proces van Zien leren we onze wereld kennen. Ik zie betekent in werkelijkheid Ik weet, Ik begrijp. Het communiceren met de ander vraagt ook om het vermogen om je in de ander te kunnen verplaatsen. Het overzien en doorzien geeft inzicht in de consequenties van het handelen. We passen ons gedrag daar op aan.

Alle teksten de baas! Cursus voor trainers

Tijdens de cursus Alle teksten de baas komt het onderwerp Bewegen en Zien uitgebreid aan bod. Er komen spelletjes aangeboden met bovenstaande informatie als leidraad. Deze zijn bedoeld als tussendoortje zodat de kinderen nuttig en met veel plezier bezig zijn om hun onderliggende vaardigheden om het Begrijpend Lezen te vergroten. Dit noemen we de Basis in het Basis-Kern-Actie model. Wil je meer lezen over wat de cursus Begrijpend Lezen – Alle teksten de baas inhoudt? Kijk dan via onderstaande linkjes op de trainerspagina.

Kijk op https://www.begrijpendlezen.cc/begrijpend-lezen-trainers/ of https://www.begrijpendlezen.cc/cursus-agenda/ voor meer informatie.

Kijk op https://www.begrijpendlezen.cc/begrijpend-lezen-trainers/ of https://www.begrijpendlezen.cc/cursus-agenda/ voor meer informatie.