Lezen: van papier of scherm?

Samenvatting van een artikel van Kennislink. 

Lezen: van papier of scherm?

In dit artikel van Kennislink (Erica Renckens) kun je lezen wat de voor- en nadelen zijn van het lezen van een scherm. Hiervoor is Adriaan van der Weel geïnterviewd (Medeoprichter van E-read en hoogleraar aan de universiteit van Leiden).

Voordelen

Digitale middelen zijn goed in te zetten voor Technisch Lezen. (blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit). Ook kunnen deze middelen beter aansluiten bij de belevingswereld van kinderen en zijn er daardoor op school meer differentiatie mogelijkheden.

Nadeel voor begrijpend lezen

Het brein verwerkt teksten die gelezen worden van een scherm minder diep.

Oorzaak

Als je een tekst beter wil begrijpen, moet je informatie uit de tekst integreren met je eigen kennis. Vloeiend lezen, woordenschat en concentratie zijn hiervoor van groot belang. Het monitoren van je eigen leesgedrag en het zo nodig bijsturen is essentieel voor het begrijpen van een tekst. EN DAAR GAAT HET MIS!

Verklaring

De verklaring die uit verschillende onderzoeken komt, is dat er via een scherm vaak oppervlakkig gelezen wordt. Terug scrollen gebeurt niet vaak en cognitieve uitdagingen gaat men uit de weg. En juist het diepgaand lezen is van belang om een tekst goed te begrijpen. Hier is concentratie, geduld en discipline voor nodig. Als je dit niet vaak oefent, ontwikkel je zulke vaardigheden niet of verlies je ze weer.

Wat kan je er aan doen?

Het helpt bijvoorbeeld als een leerling tijdens het lezen korte samenvattingen maakt of steekwoorden noteert. Dat leidt tot een beter tekstbegrip.
Verder zouden digitale leeromgevingen het scrollen zoveel mogelijk moeten voorkomen en moeten zorgen dat leerlingen overzicht krijgen over een tekst.
T
enslotte wordt het gebruik van meer boeken in het onderwijs genoemd.

Meer leren en weten?

Wil je meer leren over het verbeteren van tekstbegrip? Wil je praktische handvatten om dit goed aan te pakken? Word trainer Begrijpend Lezen – Alle teksten de baas!

https://www.begrijpendlezen.cc/begrijpend-lezen-trainers/

Blogs

Zie ook mijn andere blogs:

Bijwijzen tijdens het lezen van een tekst.

Ik zie het, ik begrijp het!