Begrijpend Lezen bij Op de Rit  

Begrijpend lezen is een vak dat steeds vaker ter discussie staat. Het wordt als het belangrijkste vak gezien, maar ook als een vak dat eigenlijk niet losstaand gegeven zou moeten worden. Wat wel zeker is, is als je niet goed (begrijpend) leest, dit nadelige gevolgen kan hebben op je leerprestaties. Er wordt de laatste tijd veel over geschreven omdat men zich zorgen maakt over de toetsresultaten van de kinderen. Op de Rit werkt al 4 jaar met een stappenplan en lessenserie die keer op keer hun meerwaarde laten zien. Kinderen worden betere, kritische en nauwkeurige lezers die weten hoe je een tekst aanpakt. Het plezier in het lezen komt terug, ze krijgen zelfvertrouwen en de leerresultaten gaan omhoog.

Tijdens het werken met de kinderen aan hun vaardigheden op het gebied van Begrijpend Lezen de afgelopen jaren, bleek dat de lessen en het stappenplan een (zeer) positief effect hadden op de leerprestaties.  Steeds meer leerkrachten en RT-ers vroegen hoe deze resultaten tot stand kwamen. Door alles nauwkeurig uit te werken en het te staven met de wetenschap is de train de trainer voor de cursus Begrijpend Lezen – Alle teksten de baas! ontstaan. In beginsel nog voor Remedial Teachers met een eigen praktijk, maar inmiddels zijn er ook leerkrachten, Intern Begeleiders, logopedisten en orthopedagogen opgeleid. Nederland telt nu ruim 100 trainers; we zijn in bijna alle provincies vertegenwoordigd!

Begrijpend Lezen op de basisschool

De meeste basisscholen hebben een methode voor Begrijpend lezen. Deze methodes zijn veelal gebaseerd op het strategisch leesonderwijs. Dat betekent dat er veel aandacht wordt besteed aan het aanleren van strategieën. Deze worden dan als lesdoel gesteld in plaats van dat ze als het middel worden gezien om een tekst beter te begrijpen. De methodetoetsen waarbij deze strategieën worden getoetst, worden meestal goed gemaakt. De resultaten van methode onafhankelijke toetsen laten daarentegen te wensen over. Het werken met strategieën als doel van een les is wetenschappelijk bewezen nutteloos omdat kinderen deze niet zelfstandig leren gebruiken. In het Voortgezet Onderwijs bijvoorbeeld, heb je er dan niks meer aan. En dat is wel het uitgangspunt van de basisscholen: de leerlingen goed voorbereid naar het vervolgonderwijs laten gaan, zodat de kansen op schoolsucces worden vergroot.

Stappenplan

Bij de training Begrijpend Lezen – Alle teksten de baas! wordt door middel van een goed uitgedacht en wetenschappelijk geverifieerd stappenplan gewerkt aan het begrip van de tekst. De strategieën zijn hierbij geïntegreerd en de stappen zijn bewezen effectief; het leesbegrip en daarmee de schoolprestaties worden verhoogd. Het stappenplan kan zowel worden toegepast naast de door de basisschool gebruikte methode als bij het aanbieden van de zaakvakken. Het voorbereiden en leren van toetsen wordt getraind, zodat de kinderen er in het Voortgezet Onderwijs profijt van hebben.

Tenslotte kun je het stappenplan omgekeerd gebruiken zodat het een goed hulpmiddel is bij het voorbereiden van spreekbeurten, werkstukken en boekbesprekingen.

 

Maar ook is er aandacht voor….

Naast het werken met het stappenplan wordt er aandacht besteed aan de doorlopende lijn vanaf groep 1/2 tot en met groep 8. De leesstrategieën komen natuurlijk ook aan bod, maar meer in de richting van middelen om je doel (tekstbegrip) te bereiken. Denk hierbij aan verbindingswoorden, verwijswoorden, woordenschat, het maken van vragen bij een tekst, werken met een woordenboek, de opbouw van een tekst, de tekstsoort enz. Verder komen metacognitieve vaardigheden aan bod. Denk hierbij aan: hoe lees ik? wat doe ik als ik iets niet begrijp? Het zogenoemde monitoren van het leesbegrip samen met alle bovengenoemde activiteiten zorgen voor een goede basis voor het Begrijpend Lezen. Tenslotte besteden we aandacht aan de executieve functies die nodig zijn bij tekstbegrip. Van Luistergedrag, naar Leesgedrag, naar Leergedrag: dat is wat we willen bereiken aan het eind van de basisschool.

 

Registratie

De training Begrijpend Lezen – Alle teksten de baas is geregistreerd bij het CRKBO.

 

Heeft u interesse? Vul dan het aanvraagformulier in en er wordt zo snel mogelijk contact opgenomen.