Toetsanalyse voor Cito 3.0, Observatie en Leerlinggesprek

Let op: De toetsen (Cito 3.0) zelf worden niet ter beschikking gesteld, dus daar moet je zelf voor zorgen.
Maak een Toetsanalyse, observeer je leerling en ga met hem of haar in gesprek. Gebruik hiervoor de handige tools in Excel en maak gemakkelijk een gedegen handelingsplan. Hoe dat in zijn werk gaat, lees je hier. Onderaan deze pagina vind je de data en aanmeldknop. 

 

Begrijpend Lezen: Toetsanalyse, Observatie en Handelingsplan

Dat begrijpend lezen een complexe bezigheid is, weten we inmiddels allemaal. Er zijn veel vaardigheden voor nodig. Denk aan visuele vaardigheden om te kunnen lezen, het opslaan en verwerken van informatie, een voldoende woordenschat opbouwen om de wereld om je heen te begrijpen, het filteren van relevante informatie, monitoren van je begrip van een tekst, doelgericht werken en nog veel meer. Tijdens de trainingen van Alle Teksten de Baas wordt aan deze vaardigheden veel aandacht besteed, met als doel om leerlingen zelfstandig en met zelfvertrouwen teksten te leren lezen, begrijpen en verwerken. En vanaf mei 2022 is het ook mogelijk om de (Cito)toetsen te analyseren en om te zetten in een handelingsplan. Met al deze informatie is het opstellen van een Handelingsplan snel gedaan. Zo is Alle Teksten de Baas nog completer geworden.

 

Hoe?

Om tot deze documenten te komen, is allereerst gebruik gemaakt van de jarenlange praktijkervaring die is opgedaan tijdens het werken met vele leerlingen. Verder is er grondig onderzoek gedaan naar de handleidingen van verschillende methode onafhankelijke toetsen, boeken en wetenschappelijke onderzoeken over begrijpend lezen. Daarnaast zijn de verschillende cognitieve- en metacognitieve vaardigheden die van belang zijn voor begrijpend lezen en de verschillende executieve functies die daarbij ondersteunend werken, meegenomen in de zoektocht om een zo grondig mogelijke analyse neer te kunnen zetten. En last but not least, zijn de kerndoelen en referentiekaders in ogenschouw genomen, om het beeld compleet te maken.

 

Analyseformulieren

Uit al deze informatie is een overzicht van de leerdoelen gemaakt. Deze bestaat uit 4 delen, met daarbij in totaal 16 sub vaardigheden. Per Cito 3.0 deel (M en E toetsen per leerjaar) zijn vervolgens de vragen geanalyseerd en gecodeerd. Let op: niet elke toets- vraag is te vangen in een enkele codering. Er zijn vaak meer vaardigheden nodig om een vraag te beantwoorden. Deze lijst is dus zeker nog interpreteerbaar. Daarom is een goed leergesprek met de leerling heel belangrijk om zo goed mogelijk tot de kern van het probleem te komen.

 

Observaties en competentielijst

Om een nog completer beeld te krijgen van de vaardigheden, is er een observatielijst voor de leerkracht ontwikkeld. Hier zijn eveneens 4 onderdelen gemaakt met in totaal 24 subonderdelen. Er wordt onder andere gekeken naar de Leestechniek, het Leesgedrag (waaronder een aantal belangrijke executieve functies), Tekstverwerking en Toepassing bij andere vakken. Daarnaast vult de leerling een eigen competentielijst in met dezelfde onderdelen, in kindertaal beschreven.

 

Leergesprek

Zowel de onderwijsprofessional als de leerling vullen de lijsten in, zodat er een Leergesprek gehouden kan worden, met als doel:

 1. het gezamenlijk vaststellen van Leerdoelen voor de komende periode.
 2. bespreken hoe deze Leerdoelen gehaald kunnen worden.
 3. bepalen wat de leerling nodig heeft om deze doelen te behalen.

 

Materialen

Voor onderwijsprofessionals:
9 stuks Tekstbegrip Toetsanalyse Excellijsten groep 4 t/m 8 (geautomatiseerd)

 1. Handleiding
 2. Invoerblad
 3. Overzicht
 4. Handelingsplan
 5. Competentielijst voor Leergesprek

 

Voor de leerling:

 1. Leerling competentielijst
 2. Leerling formulier Tekstbegrip Toetsanalyse.

 

Cursus

Het meeste profijt haalt u uit deze materialen indien de bijbehorende cursus is gevolgd. In 1,5 uur tijd wordt o.a. informatie gegeven over:

 • de belangrijkste executieve functies die nodig zijn bij het begrijpen en verwerken van een tekst.
 • het situatiemodel en het intertekst model.
 • de PISA en PIRLS toetsen.
 • Reflectie en evaluatie.
 • Citotoetsen
 • het werken met de materialen.

 

Voor wie?

Remedial Teachers

Voor onderwijsprofessionals die lesgeven in begrijpend lezen aan individuele leerlingen of aan groepjes leerlingen en in bezit zijn van de  Cito-toetsen 3.0.

 

Kosten

De kosten voor deze cursus voor 2023 zijn € 250,- (BTW vrijgesteld) Voor trainers ATDB is er een leuke korting. Lees nog even verder!

Aanmelden kan via de aanmeldknoppen op de pagina Aanmelden. U kunt daar direct betalen en krijgt de factuur via de mail opgestuurd.

 

Combinatie met de cursus Alle Teksten de Baas

Remedial Teacher met eigen praktijk

Wilt u als RT-er deze cursus in combinatie doen met de trainerscursus Alle Teksten de Baas, dat kan!

De kosten zijn dan in totaal € 550,- i.p.v. € 600,-

 

 

Hoe werkt dat?

 1. U meldt zich aan voor 1 van de 2 cursussen via de onderstaande aanmeldknoppen op de datum naar keuze.
 2. U stuurt een bericht naar cindy@cornelisse.nu met de voorkeursdatum voor de andere cursus.
 3. U krijgt een persoonlijke kortingscode waarmee u zich voor de andere cursus met datum naar keuze (zie website) kunt aanmelden.

 

Scholen

Werk je als Remedial Teacher op school en wil je de cursus Alle Teksten de Baas en Toetsanalyse en Observatie doen?
Wil je de factuur voor beide cursussen door je werkgever laten betalen?
Stuur een mail met de gegevens en de data waarop je met de cursussen mee wil doen. (info@opderit.cc)

Wilt u als school deze cursus in combinatie doen met de cursus Alle Teksten de Baas, neem dan contact op voor de mogelijkheden. (info@opderit.cc)

 

 

Data:  Aanmelden 

Alle cursusdata wordt er ONLINE lesgegeven. Een paar dagen voor aanvang van de cursus ontvangt u een mail met daarin de link van Teams en de materialen.

Data 2023 Woensdag avond
13 december 2023 (19.30 uur – 21.00 uur)